Kaugusmõõtjate kasutamine lubatud

Juba mõnda aega on maailma golfielus, sh Eestis, arutletud elektrooniliste kaugusmõõtjate kasutuselevõtu üle ning selle võimalikke positiivseid või negatiivseid mõjusid golfimängule.

Suured golfiriigid, nagu Rootsi, Taani, Norra, Island, Soome, on leidnud, et pole mõtet kaugusmõõtjate kasutuselevõttu takistada ning seade on võetud kasutusele. Samale otsusele jõudis ka EGL Reeglite ja HCP Komitee ning viis sellesisulise muudatuse ka EGL Hard Cardi.

Seda seisukohta toetasid ka klubid, EGL-i võistluskomitee ja PGA Eesti.

Kaugusmõõtjad on laialdaselt kasutusel nn resort-tüüpi klubides/väljakutel, kus golfimängijad/ turistid need ka kähku ja mõnuga omaks võtsid. Siit ka surve golfimaailma reeglite vardjale, R&A-le, ei taha ju keegi olukorda, kus kehtivat reeglit reaalselt ei järgita ja veel nii massiliselt.

Tänapäeval ei mõõdeta löögi kaugust pelgalt palja silmaga, kasutusele on tulnud uued võtted, nagu väljakute märgistus, stroke-saver, sprinklerite kaantele kantud info jne. Vaatamata vastuseisule elektrooniliste vidinate lubamiseks golfimängu, on R&A võtnud positsiooni, et iga rahvuslik golfiorganisatsioon ise otsustagu.

Golfi tähtvõistlustel kaugusmõõtjaid lubatud ei ole.

2011. aastast on EGL Reeglite ja HCP komitee otsusega EGL Hard Cardi lisatud reegel: Mängija võib saada kauguste kohta informatsiooni seadme abil, mis mõõdab vaid kaugusi. Kui võistlusringi ajal kasutab mängija kauguse mõõtmise seadet, mis võimaldab mõõta või hinnata ka muid tingimusi, mis võivad mängu mõjutada (nt kallet, tuule tuule kiirust, temperatuuri vms), rikub mängija reeglit 14-3, mille karistuseks on diskvalifitseerimine, hoolimata sellest, kas vastavat funktsiooni tegelikult kasutati või ei.

Lubatud on ainult kauguse mõõtmine. Muude näitajate (nt kalde, tuule kiiruse, temperatuuri vms) mõõtmine on endiselt keelatud. Samuti tuleb pöörata tähelepanu sellele, et Hard Card kehtib ainult EGL-i võistlustel, muude võistluste puhul tuleb lähtuda klubide kohalikest reeglitest ja/või võistlustingimustest. Händikäpiarvestusse lähevad harjutusringide tulemused, kus on kasutatud kaugusmõõtjat.

Allikas: EGL Reeglite & HCP Komitee

Kui soovid, et ajakiri Golf jõuaks ka Sinu postkasti, telli ajakiri SIIT!

Jaga