TÄISPIKK LUGU! Holistiline treening – üks aasta iseendale

0

6.juunil 2019 algab Holistika Instituudis täiskasvanute täiendkoolituse raames koolitus „Holistiline treening“, mis käsitleb psühholoogilisi teemasid ja aitab inimesel ennast paremini tundma õppida, edukamalt suhelda ja erinevate väljakutsetega hakkama saada – parandada oma elukvaliteeti.

Üldinimlike psühholoogiliste teemade süvakäsitlus on abiks kõigile, sest nii töös kui golfimängus tuleb ikka ette palju suhtlemist.

Üldinimlike psühholoogiliste teemade süvakäsitlus on abiks kõigile

Kursuse läbinu võib endas avastada võimeid, mis seni pole avaldunud ja neid edasi arendades liikuda elus uues suunas. Suurt tähelepanu osutatakse nii kehalisele, psüühilisele kui vaimsele arengule – inimest käsitletakse tervikuna, holistilisele maailmavaatele tuginedes.

Koolitus toimub kahes grupis, eestikeelset gruppi juhendab Katariina Liisa Martens ning venekeelset Tania Haasma.

Koolitus ühendab tänapäevased transpersonaalse psühholoogia meetodid ammutuntud teadmistega inimese energiasüsteemist ja keha-vaimu seostest. Terve koolituse jooksul toimub teoreetiline ja praktiline õpetus vaheldumisi. Iga läbivõetava teema alla käib rida praktilisi harjutusi ja ülesandeid. Näiteks omandatakse erinevaid vestlustehnikaid, õpitakse tundma inimese energiavälja ja kõrvaldama blokeeringuid, muutma teadvusseisundeid, märkama keha sõnumeid, tõstma oma energiataset jpm.

Marina Paula Eberth
HI koolitusprogrammide
ja õppematerjalide
autor, instituudi õppetöö
läbiviimise eest vastutaja
Katariina Liisa Martens
Holistilise treeningu
koolitaja. Holistilise
regressiooniteraapia
grupi koolitaja.
Tania Haasma
Venekeelse holistilise
treeningu ja
terapeudiväljaõppe
koolitaja.

Õppimine on jagatud sissejuhatavaks mooduliks (vaimu äratamine) ja veel seitsmeks mooduliks (mina elan, mina tunnen, mina tahan, mina armastan, mina kõnelen, mina näen, mina olen), mis vastavad inimese seitsmele energiakeskusele. Iga moodul koosneb neljast õppepäevast, kestab neljapäevast pühapäevani. Õppetöö toimub Holistika Instituudi koolitusruumides Tallinnas, aadressil Endla 15. Lisaks ollakse kuuepäevases suvelaagris väljaspool Tallinna.

Egert Põldma: golf on väga psühholoogiline spordiala ja nõuab vaimset südikust

Holistika Instituudis alustas õpinguid ka Egert Põldma, kes ütleb, et sealne aastane kursus sobib igale inimesele, kelle soov on sisemine areng ja elukvaliteedi tõstmine.

Miks otsustasite Holistika Instituuti õppima asuda?

Elu oli sellises faasis, et oli soov suurema muutuse järgi. Näiteks soov tunda rohkem rõõmu, tuua tasakaalukust, vabaneda sõltuvustest, vähendada pinget ja stressi ning saada üleüldiselt teadlikumaks iseendast. Kuna vaimsed praktikad ja töö iseendaga on mind alati köitnud, siis tundus tol hetkel, et antud programm on täpselt see, mida vajan. See andis võimaluse hakata enda psühholoogilist poolt sügavamalt lahti võtma ja end seeläbi tervendada.

Senine suurim õppetund ja võit, mida olete õpingutega kogenud või saavutanud?

Ma tooksin välja kaks arusaama.

Ühelt poolt teadmine, et see, milliselt tajume maailma, sõltub sellest, milline on meie sisemaailm. Seda ütlust on palju kasutatud, aga arusaam sellest jõudis minuni alles siis, kui hakkasin nende teemadega tegelema. See teadmine, et kõik on sinus endas olemas. See on minu jaoks võtmekoht. Olen varasemalt otsinud vastuseid väljastpoolt, paremuse suunas liikumiseks tuleb aga vaadata enda sisse ja tegeleda sellega. See, milliseid mõtteid me mõtleme, mis uskumusi me omame ja kuidas käime ümber emotsioonidega, määrab suures pildis selle, millisena me maailma näeme. Minu jaoks oli oluline sellest aru saada, sest nii õppisin suunama tähelepanu sinna, mis on tõeliselt oluline. Negatiivsed mõtted toovad negatiivset. Emotsioonide mittetäielik tunnetamine ja allasurumine toob pinget. Irratsionaalsed uskumused elu kohta piiravad vaadet elule. Arvan, et kui inimene selle teadmiseni jõuab, on ta teinud suure sammu edasi enesearengu seisukohalt.

See teadmine, et kõik on sinus endas olemas. See on minu jaoks võtmekoht.

Teine suurem teadmine on seotud sellega, et kui oled paremini hakanud mõistma, millest tekib piiratus näha maailma ja võimetus mingeid olukordi, teisi inimesi või iseennast mõista, siis on olemas ka reaalsed tööriistad, millega seda sisemist tööd teha. Just see kogemus neid tööriistu kasutada ja näha, et need reaalselt töötavad, oli suur võit minu jaoks.

Mida täpsemalt õpite?

Olen läbinud esimese astme, mis oli peamiselt keskendunud iseenda tervendamisele ja teadlikkuse tõstmisele. Nüüdseks jätkan õpinguid terapeudiõppes, mille väljundiks on kutsekvalifikatsioon terapeudina. Ehk tänased õpingud käivad selle ümber, kuidas viia läbi regressiooniteraapiat klientide peal.

Kellele sobib aastane kursus?

Igale inimesele, kelle soov on sisemine areng ja elukvaliteedi tõstmine. Sinna hulka kuuluvad näiteks soov tuua ellu naudingut, rõõmu, õnnelikkust, vabadust, rahu, tasakaalu. Lisaks saab vabaneda stressist, füüsilistest valudest, lapsepõlve traumadest, vabastada allasurutud emotsioone, mis on regressiooniteraapia üks peamisi eesmärke. Praktiliselt iga psüühiline ja füüsiline mure on läbi teraapia ravitav.

Kuidas te neid teadmisi treenerina kasutate?

Ma ütleks nii, et mida rohkem sa tegeled erinevate psühholoogiliste teemadega, seda rohkem laieneb sinu teadvus ja seeläbi mõistmine ja läbinähtavus nende teemade osas. Olles tänaseks kümme aastat psühholoogiaõpingutega seotud olnud, sealhulgas teinud tööd nii paljude klientidega kui ka iseendaga, suudan paremini näha inimese sisse ja neid alateadlikke mustreid, mis inimesi juhivad. Seeläbi suudan klienti treeningu raames kiiremini ja efektiivsemalt juhendada, kui talle mingi takistus tee peale tuleb. Takistuste all pean silmas näiteks võimetust ebaõnnestunud löökidega toime tulla. Olles ise seda sportlasena kogenud ja tagantjärgi selle teemaga süvitsi tegelenud, oskan paremini olla olemas mängija jaoks, kes sama olukorda satub ja seeläbi teda sellest läbi juhatada. Ideaalne väljund on see, et õpetada sellele samale kliendile tööriistad, millega ta tulevikus ise oskab nende ebaõnnestumistega toime tulla. Teine näide on näiteks ärevus või hirmud, mis mängijaid väljakul saadavad. Ka nendest ülesaamine on õpitav ja tänu enda kogemusele ja õpingutele oskan inimesi sellest läbi juhtida. Kuna golf on oma omadustelt väga ebastabiilne mäng, siis ka see on miski, mis paljusid mängijaid rivist välja viib. Eile mängiti elu mäng ja kõik justkui toimib, järgmisel päeval tuleb 20 lööki lisa. Tagajärjeks frustratsioon ja mõistmatus, kuidas nii saab juhtuda. Ühel juhul süüdistatakse välist, sh väljak, ilm, varustus või kaasmängijad. Kehvemal juhul iseennast. Mõlemad on aga ebatervislikud käitumised. Antud olukord on väga levinud, aga mõtlemist on võimalik muuta ja nii ka reaktsiooni tulemusele. Frustratsioonini ei pea asi üldse jõudmagi..

Golf on väga psühholoogiline spordiala ja nõuab vaimset südikust, et meie potentsiaal maksimaalselt realiseeruks ja seda regulaarselt. Olukordi ja emotsioone, mis on väga sarnased meie igapäevaelule, tuleb golfiväljakul iga ring ette. Selletõttu on ka golfimängijaga mentaalne töö sarnane sellele, kui tuleks suvaline mitte golfimängija ja sooviks oma elulisi probleeme lahata.

Golfimängijale julgeks soovitada?

Kindlasti. Ma ei ütleks, et golfimängija kuidagi erineks teistest sportlastest või harrastajatest, vaid nagu eelpool mainitud, on see soovitatav kõigile, kes soovivad paremat elu. Oluline on tahta muutuda ja siis on see võimalik.

*Artikkel ilmus ajakirja Golf 1/2019 numbris.

Autor: Aita Nurga, Monika Kuzmina

Kui soovid, et ajakiri Golf jõuaks ka Sinu postkasti, telli ajakiri SIIT!

Jaga